HARMONY OF THE EXOSPHERES – 21. maj kl. 20.30 og 22. maj kl. 15.30

CLICK Festival, Kulturværftet Helsingør

Idé og musik: Valby Vokalgruppe

Koreografi: Simon Latz

Scenekunstnerisk konsulent: Sara Hamming

Se mere: Harmony of the exoxpheres og Click Festival